Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

 • Informacja w sprawie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami z nowotworem piersi

  22.10.2020

  Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie: kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (kon-pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego

  02.10.2020

  Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych.

 • Szkolenia z EDM dla szpitali, POZ-ów i AOS-ów

  01.09.2020

  Informacja w sprawie nowego harmonogramu szkoleń z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla POZ-ów i AOS-ów oraz rozpoczęcia IV tury rejestracji na szkolenia dla szpitali.

 • Komunikat AOTMiT

  07.08.2020

  Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń.

 • Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

  09.07.2020

  Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z NFZ. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. Pieniądze mają pomóc w powrocie do normalnego trybu leczenia pacjentów.

 • Postępowanie konkursowe w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

  29.04.2020

  Ogłoszenie postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE